Județul Suceava » Știri » Astăzi a avut loc o nouă ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava

Astăzi a avut loc o nouă ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava

În data de 29 Aprilie 2024, a avut loc ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, la care au participat prefectul Alexandru Moldovan și subprefectul Florin Sinescu.

Pe ordinea de zi au fost incluse 100 lucrări elaborate de către biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului – Județul Suceava, de la ultima ședință care a avut loc în data de 29 Aprilie 2024.

De asemenea, la punctul Diverse au fost analizate un număr de patru lucrări.

Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, reconstituirea dreptului de proprietate / validare amplasament asupra terenurilor cu vegetație forestieră, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, soluționare contestații, modificări de poziții din anexele validate de comisia județeană pentru teren cu vegetație forestieră/teren agricol, emitere titluri de proprietate în baza articolului 27 alin 21 din Legea numărul 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 90 hotărâri ale comisiei județene, după cum urmează:

 • patru hotărâri prin care s-au validat propunerile comisiilor locale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru teren cu vegetație forestieră în suprafață totală de 13,3277 hectare;
 • șapte hotărâri prin care s-au validat propunerile comisiilor locale privind validarea amplasamentului pentru teren cu vegetație forestieră în suprafață totală de 8,5818 hectare;
 • două hotărâri prin care s-au invalidat propunerile comisiilor locale privind reconstituirea dreptului de proprietate/validare amplasament pentru teren cu vegetație forestieră;
 • 17 hotărâri – prin care s-au respins cererile de emitere titluri de proprietate în baza articolului 27 alin 21 din Legea numărul 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • patru hotărâri – prin care s-au admis cererile de emitere titluri de proprietate în baza articolului 27 alin 21 din Legea numărul 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 7,2774 hectare teren agricol;
 • 52 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești, pentru un număr de 52 persoane fizice;
 • o hotărâre care a vizat propunerea modificării unei poziții dintr-o anexă validată anterior și pentru care nu s-a emis titlu de proprietate;
 • o hotărâre care a vizat soluționarea unei contestații depusă de o persoană fizică.

În cadrul ședinței au fost analizate 5 documentații cu propunerea de emitere duplicat după titlu de proprietate, comisia județeană pronunțându-se favorabil și 2 documentații transmise de comisiile locale privind validarea anexei numărul 11 la HG numărul 401/2013 cu modificările și completările ulterioare, acordarea de măsuri compensatorii prin puncte, care vizează o suprafață de 9,1362 hectare teren agricol, fiind emise un număr de două hotărâri.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 9 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, după cum urmează:

 • evoluţia cauzelor în instanţele de judecată, acolo unde Comisia judeţeană de fond funciar este parte;
 • diverse problematici supuse atenţiei comisiei judeţene de către comisiile locale sau cetăţeni/instituții;
 • punerea în executare a hotărârilor judecătorești.
Scroll to Top