Județul Suceava » Termeni și condiții

Termeni și condiții

suceava.online este proprietatea ArTiStul SRL.

I. Termeni și condiții de utilizare suceava.online

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poți utiliza suceava.online.

Accesul si utilizarea suceava.online se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii si condițiile de mai jos. Utilizarea website-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui website este obținerea de informații din suceava.online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obtine acces la website, și deci la serviciile și informațiile puse la dispozitie prin el, trebuie să obții acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociata cu acest acces. În plus, trebuie să ai la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un terminal și un modem sau alt echipament de acces.

suceava.online nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui website sau a liniei tale de comunicare cu acesta.

Prin termenul utilizator al acestui website se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest website.

2. Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

Oferim acces liber la suceava.online și te autorizăm să vizualizezi, imprimi și să transmiți informații existente pe website doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest website este deținut de suceava.online sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu suceava.online sau partenerii săi.

Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după caz, website-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor.

Website-urile web care preiau informaţii de pe suceava.online vor cita sursa informaţiei cu link către website, după cum urmează:

 • în textul ştirii, citarea se va face astfel: în primul paragraf se va menţiona expres că sursa informațiilor este suceava.online (exemplu: potrivit suceava.online, informează suceava.online sau orice altă formulă echivalentă), iar în ultimul paragraf al știrii se va preciza Integral pe suceava.online (sau orice altă formulă echivalentă), cu link către suceava.online.
 • de asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile website-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: „Sursa: suceava.online”, cu link către suceava.online.

Continutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea suceava.online sau a partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor website-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al suceava.online, suceava.online nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele publicate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de suceava.online și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

suceava.online sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul website-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. suceava.online nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe website-urile respective. suceava.online nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătura cu folosirea sau ăncrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de website-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de suceava.online prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

suceava.online își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui website și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita suceava.online sau partenerii sai, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. Reguli de vizitare

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau p[strarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua suceava.online sau a rețelei suceava.online sau accesarea oricăror servere sau servicii pe care le folosește suceava.online și care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua suceava.online prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin flooding sau DOS;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de e-mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (spamming) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. suceava.online va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperand cu autoritățile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de încălcări.

4. Disponibilitatea serviciului

suceava.online își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă.

suceava.online nu este raspunzator față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului.

suceava.online poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest website și nu au caracter retroactiv.

5. Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest website, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord că utilizarea website-ului se face pe propria răspundere. suceava.online se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

suceava.online nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele tale;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor website-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de tine prin intermediul website-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectata.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează website-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcării de informații și servicii din conținutului website-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la suceava.online sau prin intermediul serviciilor website-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

6. Limitarea răspunderii

suceava.online nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă suceava.online a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe suceava.online;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe website, publicat de suceava.online, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de e-mail contact@suceava.online.

Pentru secțiunile website-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în în întregime autorilor acestora. suceava.online își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. suceava.online nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

7. Confidențialitatea și informațiile personale

Informațiile personale puse la dispoziția suceava.online pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile in care se respectă regulile de publicare pe suceava.online.

suceava.online se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

suceava.online nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

suceava.online nu-și asumă în nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile suceava.online.

Politica suceava.online este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii website-ului trimit astfel de materiale, suceava.online își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea suceava.online, liberă de orice pretenții emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către suceava.online, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile publicate, aceștia ar putea fi puși în pericol.

suceava.online foloseste cookies pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Daca browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu functioneze parțial sau în totalitate.

Pe suceava.online pot fi prezente reclame și / sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul suceava.online și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

suceava.online își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagina și va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe website.

II. Reguli și condiții de participare la discuțiile de pe suceava.online

Utilizarea suceava.online presupune implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:

 • este interzisă publicarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente față de un alt membru al website-ului, care sa conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea;
 • este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul;
 • sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanâ, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip;
 • sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene și orice linkuri către website-uri cu caracter pornografic;
 • mesajele publicate nu sunt monitorizate în fiecare secunda și, în consecință, suceava.online nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor;
 • suceava.online nu oferă garanții pentru informațiile prezentate – mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacției suceava.online;
 • suceava.online își rezervă dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv – acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modficarea mesajelor instantaneu. Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. Nu va fi implicată în nici un fel răspunderea acestui forum sau suceava.online cu legatura la aceste discuții;
 • identitatea utilizatorului, în cazul în care acesta aduce informații care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată;
 • utilizatorul trebuie să ia in considerare că, ori de câte ori publică un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la discuțiile de pe suceava.online (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înțelegeri;
 • administratorii suceava.online își rezervă dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la discuțiile de pe suceava.online a oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții.

Prin accesarea acestui website accepți condițiile de mai sus și ești de acord că acesta are valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și administratorii website-ului. În cazul în care nu dorești să respecți regulile descrise mai sus, te rugăm să nu folosești serviciile puse la dispoziție de acest website.

Scroll to Top