Județul Suceava » Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

suceava.online este proprietatea ArTiStul SRL.

Prin această notă de informare îți explicăm modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei note de informare?

Această notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • partenerilor noştri contractuali precum furnizorii, vânzătorii și clienții (partenerii comerciali);
 • vizitatorilor și utilizatorilor suceava.online (utilizatori).

2. Ce informații colectăm despre tine

Colectăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizezi prin completarea formularelor de pe suceava.online sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceastea includ informații pe care ni le furnizezi atunci când te abonezi la serviciile noastre, atunci când participi la discuții sau în alte activităţi de comunicare socială pe website-ul, atunci când te înscrii în concursuri organizate de suceava.online sau când raportezi o problemă legată de suceava.online. Informațiile pe care ni le furnizezi pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de tine (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

De fiecare dată când vizitezi suceava.online, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice – de exemplu acest lucru poate include adresa internet protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului tău la Internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și poți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind modulele cookie;
 • date despre vizita ta – de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la suceava.online (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ai vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate), timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), numărul mediu de articole vizualizate pe suceava.online, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul tău pe website și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.

În unele cazuri, obținem datele tale cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață, agenții de informații privind creditele. Când vizitezi suceava.online este posibil să obținem datele tale cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optezi în mod voluntar să te înregistrezi prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte.

3. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele tale cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu tine, dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse), atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele tale (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile tale fundamentale prevalează față de aceste interese, dacă este necesar să protejăm interesele tale vitale (sau interesele vitale ale altor persoane) și / sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile tale cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru tine și pentru terminalul tău;
 • pentru a îmbunătăți suceava.online, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea suceava.online;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru tine;
 • ca parte a eforturilor noastre de a păstra suceava.online în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele tale cu caracter personal doar cu consimțământul tău. În aceste cazuri, îți vom solicita separat consimțământul tău, în mod transparent, atunci când furnizezi datele tale cu caracter personal. Ulterior, vei putea să îți retragi consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@suceava.online. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către tine este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu ai obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele tale cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva ta în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile tale cu caracter personal în următoarele situații.

Parteneri comerciali. În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, îți putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (I) executarea unui contract la care tu, în calitate de partener comercial, ești parte, (II) obligații legale care ne sunt impuse și (III) interesul nostru legitim. În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (I) executarea unui contract la care partenerii comerciali sunt parte, (II) obligațiile legale care ne sunt impuse și (III) interesul nostru legitim. Fiind partener comercial, îți putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai dorești să primești aceste comunicări, poți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa contact@suceava.online.

Utilizatori și clienți. În scopul furnizării serviciilor de publicitate, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, îți putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să îți putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că te interesează. Dacă ești un client existent, te vom contacta numai prin e-mail sau prin SMS (după caz) cu informații despre expirarerea contractului, reînoirea acestuia, despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu tine în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ai optat altfel anterior. Dacă ești un client nou, te vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul tău prealabil. Dacă nu dorești să îți folosim datele în acest fel te rugăm să ne trimiți un mesaj la adresa de e-mail contact@suceava.online.

Nu vom partaja datele tale cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul tău explicit în acest sens.

4. Cum și cui divulgăm datele tale cu caracter personal

Nu vindem datele tale cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Producție, Știri și IT au acces la datele tale cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și / sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele tale cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu tine;
 • agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile tale pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru tine. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate despre utilizatorii noștri (de exemplu, putem informa că o sută de bărbați / femei cu vârsta sub 30 de ani au dat click pe reclama lor într-o anumită zi). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la tine pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;
 • furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea suceava.online.

Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Am putea partaja date cu caracter personal cu companiile noastre afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Compania dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele tale cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană (UE) și în Spațiul Economic European (SEE). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind modulele cookie.

În plus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele tale cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele tale cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile tale pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrezi.

Intenționăm să nu transferăm datele tale cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare scut de confidențialitate;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

6. Drepturile tale

Poți să ne soliciți să îți confirmăm dacă datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să îți furnizăm o copie a datelor tale cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele tale cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele tale cu caracter personal către tine sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor tale cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul să retragi acest consimțământ fără efecte negative asupra ta. În cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), ai, de asemenea, dreptul de a te opune acestei prelucrări. De asemenea, ai dreptul să restricționezi prelucrarea datelor tale cu caracter personal în anumite circumstanțe. Reține faptul că drepturile tale descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul tău de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele tale cu caracter personal care prevalează față de interesele tale. Își trebui să dovedești identitatea și să ne oferi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii tale. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii tale cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea ta. Dacă dorești să exerciti aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor tale cu privire la modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Cu toate acestea, ai, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Poți depune reclamația în statul membru în care locuești, în care lucrezi sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

7. Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele tale cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu politica noastră privind păstrarea datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta notă de informare și / sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și / sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă ești un partener comercial, îți vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu tine. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu tine în calitate de partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu tine), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva politicii noastre privind păstrarea datelor. Te rugăm să ai în vedere că putem prelucra oricare dintre datele tale cu caracter personal devenite anonime fără a te anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul tău, cu excepția cazului în care te retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și / sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor

Păstrăm datele tale pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – cloud-based services). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să îți protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Transmiterea datelor prin Internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor tale transmise pe suceava.online orice transmisie se face pe propriul tău risc. După ce primim datele tale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidenţialitatea datelor minorilor

Compania nu colectează cu bună știință pe suceava.online date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat companiei datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat compania. În cazul în care compania descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, compania va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

10. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip cookie pentru a te distinge de ceilalți utilizatori ai suceava.online. Acest lucru ne ajută să îți oferim o experiență bună atunci când navighezi pe suceava.online și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim suceava.online. Această prelucrare se bazează pe consimțământul tău exprimat pe suceava.online sau prin setările din browserul tău. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultă Politica privind modulele cookie.

suceava.online poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre tine, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitezi, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare / politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultă secțiunea privind drepturile tale de mai sus).

11. Linkuri către alte website-uri

suceava.online poate furniza linkuri către website-uri pe care compania nu le controlează. După ce faci clic pe un link al unei terțe părți, vei fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitezi oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizezi politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal sau dacă dorești să să îți exerciți un drept, ne poți contacta la adresa de e-mail contact@suceava.online sau poți transmite o scrisoare la adresa ArTiStul SRL, strada Unirii, numărul 332, sat Bulai, comuna Moara, județul Suceava, 727371.

Te rugăm să nu divulgi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactezi.

Putem actualiza această notă de informare din când în când și îți vom notifica orice modificare prin publicarea noii variante pe suceava.online.

Te rugăm să consulți această notă de informare periodic pentru orice modificări.

Scroll to Top