Județul Suceava » Știri » Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera din Suceava implementează proiectul „Hub pentru dezvoltarea competențelor”

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera din Suceava implementează proiectul „Hub pentru dezvoltarea competențelor”

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera din Suceava implementează în perioada 1 Martie 2024 – 28 Februarie 2025 proiectul Hub pentru dezvoltarea competențelor, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea – cheie 1: Mobilitate în domeniul educației adulților, contract numărul 2023-2-RO01-KA122-ADU-000180070, în valoare de 15.620 euro.

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale pentru angajații bibliotecii prin participarea la cursuri de formare TIC și de training privind promovarea utilizării de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare în educație.

Obiective specifice:

  • dobândirea de competențe TIC și asimilarea de cunoștințe în domeniul educației adulților pentru opt specialiști de bibliotecă, participanți la cursuri de formare;
  • transfer de bune practici în domeniul TIC și al metodelor educaționale inovative pentru opt specialiști de bibliotecă prin participarea la training și vizite culturale în instituții educaționale.

Grupul țintă vizat: este format din 8 angajați permanenți ai Bibliotecii Bucovinei I. G. Sbiera din Suceava, personal de specialitate din bibliotecă, având ca nivel de pregătire studii superioare, cu vârste cuprinse între 26-59 de ani. Aceștia sunt direct interesați în a participa la activități de formare profesională și au în comun: mediul profesional, domeniul de activitate, locul de muncă, tipul de activitate desfășurată, nivelul de pregătire profesională. Prin profilul lor socio-profesional, bibliotecarii au contact direct, lucrează și/sau elaborează diverse programe pentru toate categoriile de public, de la copii până la adulți, seniori sau persoane cu oportunități reduse.

Descrierea activităților

În cadrul proiectului se vor organiza și derula două mobilități de învățare:

  • training de cinci zile privind metode educaționale inovative ce dezvoltă învățarea activă prin tehnici de joc și joacă cu patru participanți / training;
  • training de cinci zile in domeniul TIC și instrumente web gratuite în educație – o altă modalitate de a preda și de a învăța cu patru participanți / training.

Rezultatele intelectuale ale proiectului:

  • patru profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava vor avea competențe și abilități îmbunătățite în practice și tehnici inovative în domeniul educației adulților;
  • patru profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava vor avea competențe și abilități îmbunătățite în domeniul TIC și al instrumentelor web utilizate în educație;
  • opt profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava cu abilități lingvistice îmbunătățite privind terminologia de specialitate a tematicii cursului urmat;
  • opt profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava cu competențe digitale îmbunătățite privind: utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea aptitudinilor prin schimb de experiență și bune practici, îmbunătățirea calității muncii, schimbul de idei și accesul la o rețea de colaborare extinsă, o înțelegere mai largă a practicilor și tehnicilor inovative în domeniul educației adulților în bibliotecă.

Proiectul se adresează bibliotecii județene și vizează specialiștii de bibliotecă, având drept scop îmbunătățirea calității muncii acestora prin participarea la stagii de formare profesională la organizații gazdă și cu organizarea de vizite culturale în alte instituții educaționale și culturale.

Scroll to Top