Județul Suceava » Știri » Dezbatere privind măsurile necesare pentru asigurarea unei educații incluzive pentru copiii din cătunul Țimpoceni, în cadrul proiectului „Împreună pentru o școală incluzivă”

Dezbatere privind măsurile necesare pentru asigurarea unei educații incluzive pentru copiii din cătunul Țimpoceni, în cadrul proiectului „Împreună pentru o școală incluzivă”

Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava (CenRes), derulează proiectul Împreună pentru o școală incluzivă, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – Active Citizens Fund România.

Dezbatere privind măsurile necesare pentru asigurarea unei educații incluzive pentru copiii din cătunul Țimpoceni, în cadrul proiectului "Împreună pentru o școală incluzivă"

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Proiectul urmărește abordarea problemelor de segregare școlară din cătunul Țâmpoceni și împuternicirea comunității pentru a se implica activ în procesul decizional pentru accesul la o educație incluzivă și de calitate a copiilor de etnie romă. Proiectul s-a desfășurat în perioada martie 2023 – aprilie 2024. Astfel, a fost facilitat accesul la educație pentru 40 de copii din comunitate prin intermediul unor activități educative remediale, cu accent pe scris, socotit și educație civică.

În data de 24 Aprilie 2024, a avut loc, la Suceava, o dezbatere privind măsurile necesare pentru asigurarea unei educații incluzive pentru toți copiii din cătunul Țîmpoceni, prin îmbunătățirea accesului la educație și reducerea riscului de abandon școlar timpuriu în această comunitate. La discuții au luat parte reprezentanți ai autorităților publice locale din Suceava și reprezentanți ai comunității rrome. Participanții au realizat un schimb de idei și perspective pentru a avansa în realizarea obiectivelor comune.

Printre participanții la eveniment s-au numărat: Amedeia Vițega de la Consiliul Județean Suceava, Nicoleta Daneliuc de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, primarul Eduard Rudolf Wendling de la Primăria Comunei Păltinoasa, Alina Neagu de la Instituția Prefectului Județul Suceava, Lucian Dimitriu de la Inspectoratul Școlar Județean, dar și reprezentanți ai ANITP – CR Suceava, Avocatul Poporului, DSP și mediatori școlari din județ.

Această inițiativă este un pas important în asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea și accesul copiilor din cătunul Țâmpoceni la școală și reflectă angajamentul continuu al celor de la CenRes și al Asociației Institutul Bucovina față de educația și binele comunității.

Împreună pentru o școală incluzivă! Proiectul este derulat de Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava (CenRes) și beneficiază de o finanțare în valoare de 49.998,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scroll to Top