Județul Suceava » Evenimente » Omul și Cartea – Alexandrina Cernov

Evenimente din județul Suceava.

Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Omul și Cartea – Alexandrina Cernov

13 martie 2024 / 12:00 - 13:30

Omul și Cartea - Alexandrina Cernov

Miercuri, 13 Martie 2024, începând cu ora 12:00, la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava va avea loc evenimentul Omul și Cartea – Alexandrina Cernov, a XVII-a ediţie.

Invitați: Mircea A. Diaconu, Ştefan Purici, Marin Gherman, Gabriel Cărăbuş, Alis Niculică, Maria Toacă, Carolina Jitaru şi Elena Nandriş.

Alexandrina Cernov (părinții Grigore și Valentina Grecu), conferențiar universitar la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale Yuriy Fedkovych din Cernăuți, Ucraina (1971-2002), membru fondator al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, fost expert al proiectului comun de cercetare a situației minorităților naționale în Ucraina al Împuternicitului Radei Supreme în problemele drepturilor omului și al Comisariatului general al OSCE în problemele minorităților naționale, membru de onoare al Academiei Române din anul 1991, s-a născut la 24 noiembrie 1943, în orașul Hotin. A urmat studiile liceale la Liceul nr. 32 din București și a finalizat studiile superioare la Universitatea din București (1961). A absolvit cursurile Facultății de Filologie a Universității Naționale din Cernăuți (1962-1966). În anul 1989, la Chișinău, Republica Moldova, a susținut teza de doctorat cu titlul Lingvostilistica comparată (româno-rusă) a limbajului poetic.

Domeniile științifice de interes ale Alexandrinei Cernov sunt istoria și cultura Bucovinei, limba română și statutul ei, problemele actuale ale comunității românilor din nordul Bucovinei, sociologia, istoria literaturii române, stilistica limbii române, poetica comparată.

În calitate de reputat specialist și cercetător, se implică activ în promovarea culturii și învățământului în limba română în spațiul ucrainean, fiind autoare a nouă manuale școlare de limba și literatura română destinate școlilor românești din Ucraina, dintre care amintim: Pagini alese din literatura română și universală (2008), Literatura română și universală, manual pentru clasa a VIII-a (2008) și Literatura română și universală, manual pentru clasa a IX-a (2009).
Alexandrina Cernov desfășoară o intensă activitate științifică, didactică și publicistică, semnând studii de literatură comparată, printre care: Nușici și Caragiale. Studiu comparativ tipologic (1964); Studiu comparativ al baladelor românești și ucrainene despre cotropirea turcilor și tătarilor (1966); Caracteristicele istorico-comparative ale prozodiilor ruse și române (1980); Ion Druţă și Anton Pavlovici Cehov (1982). Cercetătoarea cernăuțeană s-a remarcat și printr-o laborioasă activitate în domeniul traducerilor: Traduceri din opera lui Ion Druţă în limba ucraineană (1974); Noi traduceri din poezia lui M. Eminescu în limba ucraineană (1988). Este coautoarea Gramaticii comparative româno-ruse. Fonetică şi lexicologie (1975).

Începând cu anul 1989, Alexandrina Cernov și-a orientat activitatea științifică spre probleme de istorism în operele literare, debutând cu volumul Istoria și istorismul în opera lui Ion Druţă (1990). Menționăm și alte câteva lucrări despre Ion Druță, publicate în limbile română, ucraineană sau rusă: Istoria și istorismul în opera lui Ion Druță, Ion Druță în școală, În numele pământului și al soarelui (Teatrul Academic „M. Zankovețkaia” din Lvov în turneu la Cernăuți); Traducerile lui Ion Druță în limba ucraineană, Druță și Cehov – opît sravnitelno-stilisticekogo analiza, K probleme perevodov tropov s moldavslogo na ruskii iazîk, Lingvisticeskie osobenosti perevoda hudojestvenoi reci s moldavskogo na russkii iazîk: avtorskie perevodî Iona Druță; Sravnenie, metafora i metonimia v perevodah Iona Druță. Conf. univ. dr. Alexandrina Cernov este autor și coautor la următoarele volume: Gramatica comparată româno-rusă. Fonetică și lexicologie, Editura Universității Naționale din Cernăuți,1975; Cernăuți, 1408 – 2008, Editura Institutului Cultural Român, 2008; Drama românilor din regiunea Cernăuți: masacre, deportări, foamete în 1940-1941, 1944-1947, Editura Nicodim Caligraful, 2019 și ed. a doua în 2022; Destinul bisericii românești din nordul Bucovinei în perioada sovietică: credință, limbă, identitate, Editura Nicodim Caligraful, 2020; Fântâna Albă. Golgota neamului, Editura Nicodim Caligraful, 2022 (două ediții); Refugiul. 1940-1945, Editura Nicodim Caligraful, 2023. În anii 2022-2023 a publicat volumele din seria Caiete literare: Pagini de istorie literară în Bucovina. Aron Pumnul, volumele I-III.

În perioada 1998-2020, a publicat numeroase studii de o mare valoare sociolingvistică în revista „Glasul Bucovinei”, în care prezintă situația românilor din Ucraina: Problemele naționale ale românilor din regiunea Cernăuți; Învățământul în limba română în Ucraina: condiții, probleme și perspective; Problemele și specificul predării limbii și literaturii române în școlile din Ucraina: concepții și legi, programe și manuale; Congresul al doilea al intelectualității românești din regiunea Cernăuți; Statutul limbii române în școlile cu limba de predare română din regiunea Cernăuți; Cultura – componentă esențială a existenței și conștiinței românești; Românii în nordul Bucovinei (Ucraina): interferențe lingvistice și culturale; Universitățile multiculturale – produsul unor contexte politice și tradiții lingvistice; Lupta pentru limba română. Statutul limbii române în Ucraina; Dialog cu Vladimir Trebici, Radu Grigorovici, Dimitrie Vatamaniuc.

Personalitate a vieții culturale și cercetătoare științifică pasionată și dinamică, Alexandrina Cernov a organizat și participat la numeroase congrese, conferințe, simpozioane, colocvii, școli de vară, coordonând mai multe ediții ale Salonului internațional de carte românească la Cernăuți.

În paralel cu activitatea didactică și de cercetare, Alexandrina Cernov este membru fondator și director executiv al Editurii „Alexandru cel Bun” și redactor-șef la revista trimestrială de istorie și cultură „Glasul Bucovinei”, coordonează seria editorială „Destin bucovinean” a Editurii Mănăstirii Putna.

Prin implicarea sa activă și excepțională în viața și problemele etnicilor români din Ucraina, Alexandrina Cernov a devenit un adevărat simbol al românismului, asigurând, printr-o muncă și dăruire exemplare, supraviețuirea mai multor instituții culturale ale românilor din partea de Nord a Bucovinei. Voce inconfundabilă și autoritate de netăgăduit în comunitatea românească largă cu care s-a identificat și pe care o slujește fără odihnă, Alexandrina Cernov construiește punți de legătură cu instituțiile științifice și de cultură din țară: Academia Română, Institutul Cultural Român, Biserica Ortodoxă Română, Institutul „Bucovina” al Academiei Române, biblioteci, arhive, universități, printre care și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Pentru activitatea, perseverența și curajul de care dă dovadă, Alexandrina Cernov a primit numeroase premii, titluri și distincții, dintre care amintim: Premiul Fundației Culturale Române din București (1994), Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer (2004), Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Comandor, Medalia jubiliară „Mihai Eminescu”, acordată de Ministerul Culturii din România, 2000.

Organizator

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV)

Loc de desfășurare

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV)

Evenimente din Câmpulung MoldovenescFălticeniRădăuțiSuceavaVatra Dornei și Gura Humorului.

Organizezi un eveniment și vrei să-l publicăm în calendarul nostru? Dă-ne de veste!

Scroll to Top