Județul Suceava » Știri » Hai în echipa Poliției Române!

Hai în echipa Poliției Române!

Inspectoratul General al Poliției Române organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de agent II (și conductor câini) la IPJ Suceava – Serviciul Criminalistic – Biroul Investigarea Tehnico-Științifică a Locului Faptei și Poliția Municipiului Suceava – Compartimentul Conductori câini, funcții prevăzute la pozițiile 315 și 415 în statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 19 Aprilie 2024 – 3 Aprilie 2024, exclusiv on-line, la adresa de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro, prin transmiterea, în volum complet, a documentelor solicitate în Anunțul IGPR.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 3 Aprilie 2024, orele 16:00 sau la alte adrese de e-mail, decât cea indicată mai sus, nu vor fi luate în considerare.

În perioada concursului, este posibil ca, pe paginile de Internet, să se posteze informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs ori însușirea unor date eronate.

Concursul se desfășoară în perioada 16.04-20.04.2024 și va consta în susținerea unei probe practice (eliminatorie) în perioada 16-19.04.2024 și susținerea unui test scris la 20 Aprilie 2024.

Îndeplinirea condiției privind aptitudinea medicală, fizică și psihologică se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o evaluare psihologică și examinare medicală care se realizează exclusiv pentru candidatul declarat admis.

Scroll to Top