Climă

Așezarea geografică și altitudinea relativ mare a reliefului determină o climă mai aspră în județul Suceava, comparativ cu județele aflate la sud sau cele cu altitudini medii mai mici. Spațiul geografic al județului Suceava aparține aproape în egală măsură sectorului cu climă continentală (partea de est) și cu climă continental-moderată (partea de vest).

Temperaturile medii anuale sunt:

  • sub 10°C pe munții înalți și +6°C pe versantul estic al Obcinei Mari în climatul montan;
  • +7°C – +8°C în climatul extramontan.

Temperaturile cele mai scăzute din zona montană nu se înregistrează pe vârfurile munților, ci în depresiuni și văi datorită fenomenului de inversiune climatică.

Durata iernii este cu una sau două luni mai mare la munte decât în regiunea deluroasă.

Scroll to Top