Relief

Relieful județului Suceava se caracterizează printr-o mare varietate și bogăție a formelor: munți, depresiuni intramontane, dealuri, podișuri, câmpii, văi terasate și lunci.

Raportat la marile unităţi geografice ale ţării, teritoriul judeţului Suceava se suprapune parţial Carpaţilor Orientali şi Podişului Sucevei.

Dealurile şi munţii sunt formele de relief predominate. Suprafața județului se împarte în zona de munte (53%), zona de podiș (30%) și zona de luncă (17%).

Suprafaţa fondului forestier reprezintă 51,6% din cea a judeţului, ocupând din acest punct de vedere primul loc pe ţară.

Scroll to Top