Județul Suceava » Știri » Kit-uri de igienă pentru familiile din cătunul Țâmpoceni, în cadrul proiectului „Împreună pentru o școală incluzivă”

Kit-uri de igienă pentru familiile din cătunul Țâmpoceni, în cadrul proiectului „Împreună pentru o școală incluzivă”

Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava (CenRes), derulează Proiectul Împreună pentru o școală incluzivă, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – Active Citizens Fund România.

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Proiectul urmărește abordarea problemelor de segregare școlară din cătunul Țâmpoceni și împuternicirea comunității pentru a se implica activ în procesul decizional pentru accesul la o educație incluzivă și de calitate a copiilor de etnie romă. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2023 – aprilie 2024. Astfel, se facilitează accesul la educație pentru 40 de copii din comunitate prin intermediul unor activități educative remediale, cu accent pe scris, socotit și educație civică.

În cătun nu există nicio clădire publică de tipul unei școli, biserici, dispensar sau cămin cultural. Pentru a urma cursurile şcolare gimnaziale, este necesară deplasarea în satul cel mai apropiat – Capu Codrului, situat la aproximativ 3 kilometri distanţă. Școala a pus la dispoziție un microbuz, însă au acces la el doar copiii preșcolari și cei din clasele primare. Astfel, există o nevoie stringentă pentru un al doilea microbuz, mai ales pentru lunile de iarnă, când accesul până la școală devine mai dificil din cauza condițiilor meteo.

Un aspect important al proiectului menționat este împuternicirea comunității, dar mai ales împuternicirea femeilor, prin intermediul Grupului de Inițiativă Locală, GILSI, care deja a avut câteva inițiative benefice întregii comunități. Dintre acestea, menționăm identificarea spațiului pentru activitățile de tip școală după școală și activitatea de ecologizare organizată în Țâmpoceni. Prin proiect, au fost angajați trei specialiști: un mediator școlar, un mediator sanitar, și un facilitator educațional. Prin intermediul lor, reprezentanții CenRes țin legătura cu școala și comunitatea pentru a fi la curent cu situațiile de absenteism, dar și cu cele unde sunt probleme medicale.

În cadrul proiectului, specialiștii CenRes, în parteneriat cu Asociația Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina, au identificat nevoile esențiale ale comunității din Țâmpoceni, cu accent pe facilitarea accesului la școală a copiilor. Astfel, proiectul își propune să ofere sprijin și resurse pentru a asigura un mediu adecvat pentru dezvoltarea și succesul acestora. În acest sens, în cadrul proiectului s-a realizat distribuirea a 40 de kit-uri cu încălțăminte și uniforme școlare, 40 de kit-uri de îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, 15 kit-uri pentru mamă și copil și 50 de kit-uri de igienă și.

Activitatea de distribuire a celor 50 de kit-uri de igienă a avut loc pe data de 16 aprilie 2024, cu scopul de a asigura o îngrijire personală și a spațiului de locuit corespunzătoare și totodată de a contribui la prevenirea bolilor cauzate de o igienă precară, în cătunul Țîmpoceni. Analiza efectuată la nivelul comunității a relevat faptul că familiile aflate în situații de dificultate nu dispuneau de mijloacele necesare pentru a-și asigura un minim de obiecte de igienă, subliniind importanța acestei intervenții. Kit-ul de igienă furnizat a inclus o gamă variată de produse esențiale, precum periuțe și pastă de dinți, deodorant, detergent de rufe, balsam, săpun, șampon și alte produse de curățenie, acoperind astfel nevoile fundamentale ale comunității în acest domeniu crucial al sănătății și igienei personale.

La acest eveniment de distribuire a kit-urilor din data de 16 aprilie 2024, în cătunul Țâmpoceni, comuna Păltinoasa, Județ Suceava, au fost prezenți părinții copiilor înscriși în proiect, mediatorul școlar și mediatorul sanitar și reprezentanți ai CenRes.

Această inițiativă este un pas important în asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea și accesul copiilor din cătunul Țâmpoceni la școală și reflectă angajamentul continuu al celor de la CenRes și al Asociației Institutul Bucovina față de educația și binele comunității.

Proiectul este derulat de Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava (CenRes) și beneficiază de o finanțare în valoare de 49.998,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scroll to Top