Județul Suceava » Știri » Practică + Teorie = INGINERIE

Practică + Teorie = INGINERIE

În zilele de 7 și 21 Martie 2024, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Robotică (FIMAR) din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava (USV) s-a desfășurat workshop-ul Practică + Teorie = INGINERIE.

Practică + Teorie = INGINERIE

Scopul acestui eveniment a fost acela de a încuraja şi susţine schimbul de bune practici cu mediul economic, prin cunoașterea de către potențialii angajatori a competențelor viitorilor ingineri, precum și de a populariza în rândul studenților oferta de practică, internship și angajare. În plus, s-au purtat discuții privind armonizarea planurilor de învățământ cu cerințele angajatorilor.

La aceste evenimente au participat cadre didactice din învăţământul universitar și preuniversitar, reprezentanţi ai mediului economic şi studenți de la programele de studiu Inginerie mecanică, Autovehicule rutiere, Tehnologia construcțiilor de mașini și Mecatronică / Robotică.

Firmele are au participat la workshop desfășoară activități în domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe (întreprinderi de prelucrări mecanice, întreprinderi din domeniul autovehiculelor, întreprinderi din domeniul diagnoză și mentenanță mecanică, dar și întreprinderi din domeniul industrializării lemnului): AEROSTAR BACĂU, SIDEM, AMBRO, TRUTZI, EGGER, OSBORN.

Scroll to Top