Județul Suceava » Știri » Primele plăți pentru beneficiarii venitului minim de incluziune

Primele plăți pentru beneficiarii venitului minim de incluziune

În luna februarie 2024, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava a efectuat primele plăți ale venitului minim de incluziune către un număr de 9.403 beneficiari (familii și persoane singure), înregistrați în luna ianuarie 2024 în baza de date a agenției.

Suma totală plătită de către AJPIS Suceava celor 9.403 de beneficiari de venit minim de incluziune în această lună a fost de 6.682.696 de lei.

Calendarul plăților în luna februarie pentru persoanele care beneficiază de VMI începând cu data de 1 Ianuarie 2024 (familii și persoane singure) este următorul:

  • pe data de 20 Februarie 2024 s-au alimentat conturile pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea VMI pe card;
  • în ultima decadă a lunii (între 22 și 29 Februarie 2024) se asigură plata prin mandat poștal conform convenției încheiate cu Poșta Română, pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea VMI prin mandat poștal.

Venitul Minim de Incluziune (VMI) reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: sprijin pentru incluziune, respectiv, sprijin pentru familiile cu copii.

Venitul Minim de Incluziune (VMI) a intrat în vigoare începând cu data de 1 Ianuarie 2024 și înlocuiește beneficiile de asistență socială anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) reglementat prin Legea 416/2001 și alocația pentru susținerea familiei (ASF) reglementată de Legea 277/2010. Măsurile adoptate prin această lege fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 Reforme sociale, jalonul 384, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

Cuantumuri indexate în cazul alocatiei de stat pentru copii

În luna februarie 2024 au fost plătite alocațiile de stat pentru copii( Legea 61/1993) aferente lunii ianuarie 2024 în cuantum indexat cu rata medie anuală a inflației. Astfel, au fost efectuate plăți în sumă de 47.106.329 lei pentru un număr de 136.678 beneficiari.

Noile cuantumuri în vigoare de la data de 1 Ianuarie 2024 sunt următoarele:

  • 719 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani, sau cu vârsta cuprinsă între 2 – 18 ani în cazul copiilor cu handicap (o crestere de la suma de 631 lei);
  • 292 lei pentru copiii fără handicap cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani, precum și pentru tinerii peste 18 ani care urmează învățământul liceal sau profesional (o creștere de la suma de 256 lei).
Scroll to Top