Județul Suceava » Știri » Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a vizat eficientizarea managementului acţiunilor întreprinse la nivel judeţean de către structurile abilitate, în vederea menţinerii sub control a riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de gestionare operativă a intervenţiei structurilor specializate potrivit responsabilităţilor enumerate în Hotărârea Guvernului României numărul 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc.

Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava funcţionează sub conducerea nemijlocită a Prefectului județului Suceava, acesta fiind sprijinit în calitatea sa de președinte de către cei doi vicepreşedinţi:

 • Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava;
 • Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava, cu implicare operativă.

De asemenea, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență sunt cooptate un număr de 48 instituţii, acestea fiind reprezentate de un număr de 52 membri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență pe diferite tipuri de risc.

Totodată, în funcție de iminența amenințării, a factorilor de risc și a tipurilor de risc existente la nivel județean, activitatea Comitetului Județean este sprijinită de către 20 grupuri de suport tehnic.

Modul de îndeplinire a sarcinilor și a atribuţiilor specifice

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava s-a reunit în plen, în anul 2023, în cadrul mai multor ședințe cu caracter ordinar sau extraordinar dar și pentru desfășurarea ședințelor grupurilor de suport tehnic, conform tabelului următor.

Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

Activitatea din punct de vedere al hotărârilor adoptate

Pentru diminuarea consecinţelor şi o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă apărute, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat şi aprobat 20 HOTĂRÂRI, comparativ cu cele 53 în anul 2022.

Principalele activităţi preventive

 • gestionarea situațiilor de urgență generate de afluxul de persoane refugiate ca urmare a conflictului militar din Ucraina, atât în plan operațional dar și în plan legislativ;

Acţiuni desfășurate pe timpul manifestării factorilor de risc

Urmare a atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice, la ordinul Prefectului judeţului Suceava, Centrul de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei s-a activat pentru gestionarea situațiilor de urgență de nouă ori.

În anul 2023 s-au recepţionat prin intermediul Sistemului Național Unic de Apeluri de Urgenţă SNUAU 112, în dispeceratul STS Suceava, un număr de 244.584 apeluri de urgenţă (în creștere cu 4,07% față de aceeași perioadă a anului anterior), din care 132.885 fiind gestionate de personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 54,33% din totalul apelurilor pe judeţ, aspect care exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost luna august, aceştia gestionând un număr de 12.697 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna februarie, cu un număr de 9.646 apeluri de urgenţă gestionate.

În anul 2023 s-au primit, de la instituţiile specializate, 297 de mesaje de informare, avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice (343 în aceeași perioadă a anului anterior), astfel:

 • 17 avertizări/atenționări meteorologice COD ROȘU;
 • 87 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU;
 • 193 avertizări/atenţionări meteorologice COD GALBEN.

În baza procedurilor existente, în situaţia producerii unor evenimente deosebite şi la primirea mesajelor de avertizare şi atenţionare hidrometeorologice, personalul operativ din dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicaţia SMS/STS, aproximativ 87.000 de mesaje de informare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență şi instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă.

În domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în Dispeceratul comun ISU-SAJ, personalul din serviciul de permanenţă cunoaşte modul de operare al următoarelor aplicaţii informatice: SMISU, COORDCOM (112), ROAI-MCC, RADIO MAPPER, SMS/STS, RO-Alert, platforma intranet a IGSU, aplicația informatică SIRC, aplicația de ordine publică / inundații / înzăpeziri Intranet a IGSU.

În situația producerii unor situații de urgență la nivelul de urgență, generate de manifestarea unor factori de risc ai căror iminență de producere este contabilă într-un interval de timp imediat, personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ va transmite în timpul cel mai scurt un mesaj de avertizare către populație prin intermediul aplicației informatice dedicate RO-Alert către unitățile administrativ-teritoriale vizate. În acest sens, în perioada analizată, dispecerii noștri au transmis un număr de 26 mesaje de avertizare (față de 37 în anul 2022), 11 pentru fenomene meteo-hidrologice periculoase imediate și 15 pentru prezența carnivorelor mari în zonele populate – urși). Prin comparație, numărul mesajelor transmise a scăzut considerabil în anul curent, sens, în care anul anterior au fost expediate un număr de 37 mesaje de avertizare.

Modul de îndeplinire a atribuţiilor post-eveniment

Activitățile desfășurate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență post-eveniment, măsurile întreprinse, soluțiile identificate au fost în concordanță și în baza Ordinului Prefectului județului Suceava nr. 150/2021 privind reorganizarea și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2023, atât structurile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență, cât şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă și centrele operative şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Suceava. Măsurile întreprinse în comun la nivel local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut ca în anul 2023 la nivelul judeţului Suceava să nu fie înregistrată nici o victimă ca urmare a producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă. Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de către Grupurile de Suport Tehnic ale CJSU Suceava, acestea asigurând o cooperare şi colaborare permanentă pentru limitarea şi lichidarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Pentru inventarierea pagubelor produse ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost constituite comisii mixte la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
De asemenea, în perioada de referință, Grupurile de Suport Tehnic au întocmit 9 Rapoarte de sinteză.

Factorii generatori ai inundațiilor produse în 2023 au fost:

 • creșterile de debite;
 • scurgerile de pe versanți;
 • precipitațiile torențiale;
 • subdimensionarea rețelelor de trecere a apei de sub poduri, podețe;
 • colmatarea rigolelor, șanțurilor de deversare, podurilor și podețelor.

Permanent, Prefectul judeţului Suceava, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean, a fost informat cu privire la stadiile în care se află diferite lucrări privind centralizarea datelor necesare întocmirii unor materiale statistice, despre solicitările Preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a operatorilor economici precum şi a cetăţenilor.

În perioada analizată Planul Roşu de Intervenţie a fost pus în aplicare de 3 ori, pentru asigurarea lanțului de supraviețuire (descarcerare, triaj, evacuare) în cazul a trei accidente rutiere cu victime multiple, produse pe căile de comunicație rutieră de pe raza unităților administrativ-teritoriale Drăgușeni, Pojorâta și Dărmănești. Comparativ, în anul 2022, Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Suceava a fost pus în aplicare într-o singură situație.

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava – gestionarea afluxului de persoane refugiate ca urmare a conflictului militar din Ucraina

Criza sanitară și economică, competiția dintre marile puteri, tendințele politice internaționale, fie că este vorba de naționalism sau protecționism în creștere, ajustarea și poziționarea puterilor regionale și internaționale, toate acestea au indicat o schimbare radicală la nivel geostrategic.

Situația geopolitică manifestată la granița Rusiei cu Ucraina, precum și experiența anterioară a conflictului ucraineano-rus din anul 2014 (anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia) și totodată dislocarea unor elemente importante de logistică sub pretextul unor exerciții au creat încă de la sfârșitul anului 2021 posibilitatea apariției unui conflict armat major, dincolo de granița țării noastre cu Ucraina.
De asemenea, instituțiile publice din Ucraina au fost ținta unui atac cibernetic de proporții, iar în paralel, s-au intensificat acțiunile serviciilor de informații ruse pe teritoriul Ucrainei și acțiunile de dezinformare pe plan global ale Rusiei, elemente suplimentare de facilitare atât a unei agresiuni, cât și de gestionare a situației ulterior momentului unei eventuale intervenții, posibil chiar în perspectiva ocupației/instalării unei administrații pro-ruse la Kiev.
Toate aceste elemente au accentuat ipoteza unei intervenții militare a Rusiei în Ucraina, fapt care indubitabil ar fi condus la apariția unui flux de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României.

La data de 24 Februarie 2022, toate aceste aspecte au fost confirmate, Rusia invadând din punct de vedere militar Ucraina, fiind provocată cea mai mare criză a persoanelor refugiate din Europa, după cel de-al Doilea Război Mondial. Aproximativ 8 milioane de ucraineni au fost strămutați în interiorul țării, iar aproximativ 9,3 milioane au fugit din țară până la data de 1 ianuarie 2024.

Răspunsul inițial

Având în vedere anticiparea iar ulterior confirmarea invaziei armatei ruse în Ucraina, la nivel central și local au fost adoptate mai multe scenarii/planuri de răspuns, care să vizeze acordarea asistenței umanitare într-un mecanism integrat unui aflux masiv de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României, prin asigurarea în fază inițială a spațiilor de cazare temporară, astfel:

a) pe termen scurt: în cadrul taberelor mobile aflate în înzestrarea IGSU pe teritoriul județelor aflate în zona de frontieră, pentru realizarea procesării refugiaților/persoanelor strămutate și determinării statutului juridic al acestora;

b) pe termen mediu: în cadrul spațiilor de cazare temporară identificate la nivelul autorităților publice centrale / locale de la nivelul județelor aflate în zona de frontieră/limitrofe sau la nivelul celorlalte județe, după caz, în corelare cu evoluția situației operative.

Pentru aceasta, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a procedat în perioada 19-21 Februarie 2022 la efectuarea de recunoașteri în zona de competență a unității în vederea identificării unor locații pretabile pentru amplasarea taberei mobile pentru persoane refugiate din inventar, respectiv a unor unități de turism/internate școlare care să asigure cazarea unui eventual aflux de persoane refugiate, pe termen scurt și mediu, în situația depășirii capacităților de cazare din tabără.

Locațiile fezabile pentru operaționalizarea Taberei mobile pentru persoane refugiate din inventarul unității au fost Stadioanele de fotbal din orașul Siret și municipiul Rădăuți, iar amplasamentele de cazare din gestiunea unităților administrativ-teritoriale au fost identificate în cadrul Sălii de sport Milișăuți, Sălii de sport Dumbrăveni, Liceului Tehnologic Lațcu Vodă din Siret, Sălii de sport din Școala Gimnazială Miron Costin din Suceava, dar și alte locații puse la dispoziție cu bunăvoința Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților/operatori economici privați din turism.

Invazia militară a Rusiei în Ucraina s-a concretizat în dimineața zilei de 24 Februarie 2022, puțin înainte de ora 5:00 – ora României.

Pentru asigurarea unui răspuns integrat și operativ noului tip de risc, imprevizibil prin amploare și intensitate la acel moment, în aceeași dată, a avut loc convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava în ședință extraordinară, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, fiind tratate următoarele aspecte:

– pregătirea resurselor umane și logistico-financiare pentru operaționalizarea Taberei mobile pentru persoane refugiate în orașul Siret, pe Stadionul 9 Mai;

– identificare soluțiilor incipiente pentru asigurarea necesarului de cazarmament, hrană și alte mijloace de subzistență;

– creșterea capacității operaționale la nivelul structurilor care asigură răspunsul în gestionarea acestui tip de risc;

– alocarea de către Consiliul Județean Suceava a unor fonduri suplimentare din bugetul propriu, ca ajutoare de urgență pentru populația afectată pe durata manifestării stărilor generatoare de situații de urgență;

– Solicitarea suplimentării de către Departamentul pentru Situații de Urgență a Taberelor mobile pentru persoane refugiate;

– reorganizarea fluxului de trafic al cetățenilor sosiți din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret prin stabilirea următoarelor zone / puncte:

– zonă tampon – între Punctul de Trecere a Frontierei Siret și un spațiu special amenajat pentru preluarea persoanelor sosite din Ucraina;
– zonă de așteptare formată din corturi dotate cu sisteme de încălzire;
– puncte de asigurare hrană și apă în zona de trecere a frontierei, respectiv în zona de așteptare a cetățenilor ucraineni.

– solicitarea pentru dislocarea unei autospeciale Punct Mobil de Comandă care să asigure fluxul informațional al Punctului de Coordonare și Comandă Avansat, organizat în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret;

– suplimentarea efectivelor de ordine și siguranță publică, echipajelor de rutieră în Punctul de Trecere a Frontierei Siret și proximitatea acestuia;

– alocarea unor mijloace de transport (microbuze, autocare) vederea asigurării transportului persoanelor sosite din Ucraina între zona de trecere a frontierei și zona de preluare a acestora, către amplasamentele de cazare.

Urmare a demersurilor inițiate în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, în seara zilei de 24.02.2022 în zona de competență proprie au fost suplimentate capabilitățile cu încă 2 Tabere mobile pentru persoane refugiate din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Județene Neamț și Bistrița-Năsăud.

Începând cu după-masa zilei de 24.02.2022 a avut loc primul val de persoane refugiate prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, sens în care personalul angrenat în cadrul Punctului de Coordonare și Comandă Avansat a asigurat activitățile de prelucrare, evidență, transport și cazare a acestora în unitățile de turism identificate pe parcursul recunoașterilor executate anterior, funcție de solicitări.

În data de 25 Februarie 2022, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, prezidată de către domnul Ministru Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed ARAFAT, fiind dispuse prin hotărâre următoarele măsuri:

– Operaționalizarea Punctului de coordonare și comandă avansat integrat – denumit în continuare Punct Operativ Avansat, începând cu data de 26 Februarie 2022, în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, încadrat cu reprezentanți din cadrul următoarelor instituții: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi „Bogdan Vodă” Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava dar și alte instituții cu atribuții și competențe în domeniu.

Reorganizarea fluxului de trafic al cetățenilor sosiți din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret prin stabilirea următoarelor zone/puncte:

– zonă tampon – între Punctul de Trecere a Frontierei Siret și un spațiu special amenajat pentru preluarea persoanelor sosite din Ucraina;
– zonă de așteptare formată din corturi dotate cu sisteme de încălzire;
– puncte de asigurare hrană și apă în zona de trecere a frontierei, respectiv în zona de așteptare a cetățenilor ucraineni.

– stabilirea unui criteriu / indicator pentru instalarea Taberei mobile pentru refugiați, funcție de gradul de ocupare al CRPCSA Rădăuți de cel puțin 65%.

– dispunerea altor măsuri cu caracter operativ și inițierea măsurilor de operaționalizare a Punctului de Coordonare și Conducere Integrat Avansat – denumit în continuare Punct Operativ Avansat – POA.

Începând cu dimineața zilei de 26.02.2022, având în vedere numărul mare de persoane refugiate sosite și procesate prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, are loc operaționalizarea Punctului Operativ Avansat (cu atribuții pe secțiuni, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare), a Punctului de comandă Mobil din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași și a Taberei mobile pentru Persoane refugiate din orașul Siret, cu amplasare pe Stadionul 9 Mai.

Cu aceeași dată, în cadrul Centrului de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava activat încă din anul 2020 pentru gestionarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2 se înființează o secțiune specială, destinată asigurării fluxului informațional-decizional pe componenta „aflux masiv persoane refugiate”.

Referitor la capacitățile de cazare pe perioadă determinată a persoanelor refugiate / cetățenilor apatrizi, începând cu data de 28.02.2022, amplasamentele de cazare asigurate prin intermediul Taberei mobile pentru persoane refugiate Siret și CRPCSA Rădăuți au fost suplimentate cu sprijinul unităților administrativ-teritoriale, rezultând următoarele:

a. În data de 28.02.2022, are loc operaționalizarea Taberei mobile pentru persoane refugiate pe Stadionul Municipal Rădăuți (inclusiv spațiile de cazare din dotarea sălilor de sport), cu capabilități aparținând Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

b. În data de 1 Martie 2022, operaționalizarea locației temporare de cazare din Sala de sport din orașul Milișăuți.

c. În data de 2 Martie 2022, operaționalizarea locației temporare de cazare în cadrul Sălii de sport din comuna Dumbrăveni.

d. În data de 2 Martie 2022, operaționalizarea locației temporare de cazare în cadrul Sălii de sport a Școlii Gimnaziale Miron Costin din municipiul Suceava.

e. În data de 2 Martie 2022, operaționalizarea locației temporare de cazare în cadrul Liceului Tehnologic Lațcu Vodă din Siret.

f. În data de 25 Martie 2022, suplimentarea locurilor prevăzute în Tabăra mobilă din municipiul Rădăuți cu 70 containere tip casă modulară asigurate de către o fundație umanitară.

În ceea ce privește dinamica capacităților de cazare în cadrul Taberelor mobile și amplasamentele de cazare temporar organizate la nivelul județului Suceava, pe luni de zile, aceasta a fost influențată în anul 2023 de gradul de adresabilitate a persoanelor refugiate / cetățenilor pentru care a fost nevoie întreprinderea măsurilor de asistență umanitară.

Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

Analizând datele menționate în tabelul de mai sus, se constată o scădere a locurilor prevăzute pentru cazarea pe perioadă determinată a persoanelor rezultate din zonele de conflict, în decursul anului 2023, coroborat cu gradul de adresabilitate a acestor categorii de persoane, în unele dintre amplasamente activitatea fiind sistată sau locurile alocate redimensionate conform noilor necesități.
Gradul de ocupare al amplasamentelor de cazare, în vârful maxim înregistrat și la sfârșitul fiecărei luni de zile, principalul factor în dimensionarea locurilor prevăzute este materializat în figura următoare.

Raportul de evaluare a activităților desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în anul 2023

În anul 2023, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au tranzitat un număr de 1.122.649 persoane pe fluxul de intrare în țară. Dintre acestea, 220.159 au fost cetățeni europeni, iar 902.490 au fost non-europeni. Din totalul persoanelor cu cetățenie non-europeană, 869.315 au fost persoane cu cetățenie ucraineană.

În aceeași perioadă, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au tranzitat un număr de 1.222.099 persoane pe fluxul de ieșire în țară. Dintre acestea, 224.768 au fost cetățeni europeni, iar 997.331 au fost non-europeni. Din totalul persoanelor cu cetățenie non-europeană, 919.772 au fost persoane cu cetățenie ucraineană.

În ceea ce privește dinamica mijloacelor auto procesate prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret (intrări / ieșiri), în perioada de referință au fost înregistrare următoarele date statistice:

• Total autoturisme procesate pe sensul de intrare: 335.739;
• Total autoturisme procesate pe sensul de ieșire: 375.172;
• Total mijloace de transport marfă (inclusiv cisterne) procesate pe sensul de intrare: 104.823;
• Total mijloace de transport marfă (inclusiv cisterne) procesate pe sensul de ieșire: 128.674.

Pentru fluidizarea traficului rutier de marfă, în anul 2023 s-a asigurat în continuare prioritizarea accesului transporturilor de asistență umanitară destinate regiunilor din Ucraina și facilitarea tranzitului acestora prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, în vederea asigurării integrității materialelor perisabile și de primă necesitate, cu respectarea procedurilor în vigoare. Astfel, în perioada analizată, au fost prioritizate un număr de 269 transporturi, însumând aproximativ de 502 autocamioane / mijloace de transport marfă.

În anul 2023, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au tranzitat un număr de 272.177 persoane pe fluxul de intrare în țară. Dintre acestea, 74.977 au fost cetățeni europeni, iar 197.200 au fost non-europeni. Din totalul persoanelor cu cetățenie non-europeană, 193.540 au fost persoane cu cetățenie ucraineană.

În ceea ce privește dinamica mijloacelor auto procesate prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus (intrări / ieșiri), în perioada de referință au fost înregistrare următoarele date statistice:

• Total autoturisme procesate pe sensul de intrare: 108.302;
• Total autoturisme procesate pe sensul de ieșire: 69.880.

Referitor la asigurarea măsurilor de cazare temporară a persoanelor provenite din zona de conflict armat / cetățeni apatrizi, la data de 31 Decembrie 2023, din cele șase amplasamente de cazare operaționalizate inițial, singura locație funcțională pentru asiguararea facilităților de cazare pentru persoanele refugiate a rămas Tabăra organizată pe Stadionul municipal Rădăuți. În anul 2023, pe amplasamentul de cazare de referință au intrat 1375 persoane, la data de 31 Decembrie 2023 fiind prezente trei persoane.

În ceea ce privește numărul de misiuni efectuate cu mijloacele de intervenții proprii – autoturisme de serviciu, microbuze de transport – pentru transportul persoanelor refugiate între zone de primire/evidență/repartiție organizată în Punctul de Trecere a Frontierei Siret și amplasamentele de cazare proprii, aeroport, gară sau autogară, în anul 2023 au fost efectuate un număr de 723 transporturi, fiind totalizate aproximativ 2200 persoane transportate.

Activarea mecanismelor europene de protecție civilă și asistență umanitară

În anul 2023, prin intermediul UCPM s-au demarat 52 misiuni de asistență internațională desfășurate prin HUB-ul logistic din Suceava / Siret.

În total, spre autoritățile ucrainene au fost trimise 531 autocamioane care au transportat ajutoare din următoarele țări: Italia (58), Franța (211), Bulgaria (31), Austria (4), România (70), Slovenia (22), Cipru (11), Grecia (16), Germania (45), Malta (7), Suedia (14), Macedonia (unul), Danemarca (unul), Serbia (două), Belgia (6), Luxemburg (12) și Australia (unul), Spania (19).

Bunurile transportate spre HUB de către entitățile donatoare au fost transferate în mod organizat reprezentanților/autorităților ucrainene, în vederea facilitării distribuirii acestora către zonele afectate de conflictul militar din această țară.

Concluzii

Anul 2023 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate în plen, de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava. Toate eforturile au fost centrate pe asigurarea unui act decizional optim și pentru adoptarea unei reacţii preventive eficiente pentru reziliența comunităților.

S-a continuat trendul provocărilor pentru mecanismul de management al situațiilor de urgență Sucevean, inclusiv a celor pe linia gestionării tipurilor de risc cu caracter de noutate, fiind un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate pe domeniul logistico-financiar şi al resurselor umane. Toate eforturile noastre au fost concentrate în asigurarea unui răspuns optim la toate situațiile de urgență înregistrate, precum şi la adoptarea unei reacţii eficiente pe linia asistenței umanitare, în cadrul mecanismelor de protecție civilă activate.

Pe parcursul anului 2023, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dus la îndeplinire cu succes toate misiunile asociate unui tip de risc cu caracter de noutate, imprevizibil prin amploare și intensitate, respectiv gestionarea afluxului de persoane refugiate / cetățeni apatrizi proveniți din zonele de conflict militar din Ucraina.

Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de către Grupurile de Suport Tehnic ale CJSU Suceava, acestea asigurând o cooperare şi colaborare permanentă pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Scroll to Top