Județul Suceava » Știri » Studiază ucraineana la USV!

Studiază ucraineana la USV!

Recent, programul de studii de licență Limba și literatura ucraineană – Limba și literatura modernă (franceză /engleză) / Limba şi literatura română, un program cu tradiție în oferta educațională a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, a fost evaluat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Studiază ucraineana la USV!

Cu acest prilej, membrii comisiei de evaluare au constatat calitatea activităților didactice, bazei materiale și a cercetării științifice aferente programului, elemente care au condus către adoptarea deciziei de menținere a acreditării pentru acest program de studiu. Pe lângă Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în țară mai există doar alte două centre universitare cu programe de studiu dedicate limbii ucrainene: Universitatea din București și Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Susținută de Ministerul Educației și beneficiind de implicarea Uniunii Ucrainenilor din România, specializarea se adresează atât etnicilor ucraineni din zonă, cât și celor interesați de cultura țării vecine. Studierea limbii ucrainene se face atât la nivel începător, cât și la nivel avansat, împreună cu o limbă modernă (franceză/engleză) sau cu limba română. Absolvenții acestui program de studiu au numeroase posibilități de angajare: învățământ, companii multinaționale și naționale, diplomație, poliția de frontieră, birouri de traduceri, radio și televiziune, edituri…

În sesiunea de admitere din acest an, programului de Limba și literatura ucraineană – Limba și literatura modernă (franceză /engleză) / Limba şi literatura română îi sunt repartizate 35 de locuri, dintre care 15 sunt locuri fără taxă, iar cinci sunt pentru candidații din categoria români de pretutindeni.

Scroll to Top