Județul Suceava » Știri » Virgil Saghin, repus în funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței

Virgil Saghin, repus în funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței

Având în vedere referatul secretarului general al comunei Vatra Moldoviței, prin care se înaintează certificatul de grefă emis de către prim grefierul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală privind soluția pronunțată la data de 25 Aprilie 2024 în dosarul numărul 2167/206/2019, având ca obiect recurs în casație și solicită repunerea în funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței lui Virgil Saghin și soluția pronunțată recursul în casație de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală prin care Virgil Saghin a fost achitat, a fost emis ordinul prefectului județului Suceava prin care s-a luat act de dispozitivul deciziei penale numărul 270/2024 pronunțată la data de 25 Aprilie 2024 în dosarul numărul 2167/206/2019 prin care Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Virgil Saghin împotriva deciziei penale numărul161 din 14 Februarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală şi pentru cauze cu minori în dosarul numărul 2167/206/2019, casează, în parte, decizia penală atacată precum și sentinţa penală numărul 103 din 3 Aprilie 2023 pronunţată de Judecătoria Câmpulung – Moldovenesc şi, în rejudecare, achită pe inculpatul Saghin Virgil pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Ca urmare a celor dispuse se constată lipsa motivelor de fapt şi de drept care să justifice menţinerea încetării de drept a mandatului de primar al comunei Vatra Moldoviței, al lui Virgil Saghin. Hotărârea care a stat la baza emiterii ordinului de încetare de drept a mandatului de primar înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a fost casată.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind Codul administrativ, ordinul cu caracter individual emis de către prefect devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

Astfel, Virgil Saghin își poate relua atribuțiile de primar al comunei Vatra Moldoviței de la data comunicării ordinului.

Scroll to Top