Universitari suceveni, desemnați în comisia de evaluare pentru Gala Cercetării Românești

Gala Cercetării Românești este un program dedicat premierii unor rezultate remarcabile obținute în domeniul științei și tehnologiei, organizat anual de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Comisia de evaluare calitativă a cererilor de premiere este alcătuită din 54 de personalităţi ale lumii ştiinţifice româneşti, cu largă recunoaştere internaţională în cele 11 domenii ale competiţiei, pe baza propunerilor făcute de Prezidiul Academiei Române, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare şi Consiliul Național al Rectorilor.